ARHIVA (Ovo su arhivirane stranice prijašnje konferencije. Da biste vidjeli stranice trenutne konferencije otvorite www.dku.hr.)

Program konferencije


„DANI KRIZNOG UPRAVLJANJA“

25.-26. 05. 2011.


1. dan: srijeda 25. 05. 2011.

8.00 – 9.00  Registracija

9.00 – 09.30 Pozdravni govori, otvorenje konferencije

09.30 – 10.00 Pozivno predavanje – prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović: Etički aspekti rizika – osnovne sociološke dileme

10.00 – 10.30 Međunarodne operacije THW – gost predavač Dr. Susanne Wacht – Bundesanstalt Technisches Hilfswerk International Department Germany

10.30 – 11.00 UK ISAR odgovor na potrese u Japanu i Novom Zelandu – gost predavač Mr. Sean Moore  – Specialised Response Services WP – Lead officer West Midlands Fire Service United Kingdom

11.00 – 12.10 TEMA 1. KRIZNO UPRAVLJANJE: IZAZOVI I PROCESI

Moderator: prof. dr. sc. Sanja Kalambura

Nematerijalni aspekti kriznog menadžmenta

prof.dr.sc. Iztok Podbregar, dr.sc. Teodora Ivanuša, Nejc Podbregar, student

Upravljanje krizom i igre oko odgovornosti

dr. sc. Željko Kešetović, mr.sc. Ivan Toth, dr. sc. Nedžad Korajlić, mr. sc. Semir Šut

Krizni menadžment: regionalna iskustva i izazovi za Makedoniju

prof. dr. sc. Marina Mitrevska

Makedonski koncept i regionalni krizni menadžment u Jugoistočnoj Europi

mr. sc. Marjan Gjurovski, mr.sc. Lazar Gjuriv

Upravljanje krizom

prof. dr.sc. Dragutin Funda, Tomislava Majić, mag.oec.

Kartografija u službi ranog upozoravanja i upravljanja u kriznim situacijama

Ana Kuveždić Divjak, dipl. ing., doc. dr.sc. Robert Župan, prof. dr.sc. Miljenko Lapaine

Koncepcije složenosti kao faktor odlučivanja o posebnim sigurnosnim zadacima

dr.sc. Dane Subošić

12.10 – 13.00 TEMA 2. IZAZOVI SUVREMENE SIGURNOSTI

Moderator: mr. sc. Željko Dobranović

Međunarodna zajednica i izazovi humanoj sigurnosti u postkonfliktnom društvu

prof. dr.sc. Izet Beridan, mr. sc. Sead Turčalo, mr.sc. Mirza Smajić

Demografska dinamika kao harbingeri nestabilnosti, krize i sukoba

dr. sc. Dragan Lozančić

Geopolitika kao upravljanje

doc. dr. .sc. Filip Tunjić

EU i izazovi civilnog kriznog upravljanja – politički, upravni i financijski aspekti

prof. dr. Saša Šegvić, doc. dr.sc. Mirko Klarić, mr.sc. Zoran Šinković

Pregovori i/ili taktička solucija u slučajevima talačkih situacija

doc. dr.sc. Adnan Duraković

13.00 – 13.45  PAUZA/DOMJENAK

13.45 – 14.35  TEMA 3. KRIZNO KOMUNICIRANJE

Moderator: dr. sc. Želimir Kešetović

Mjesto i uloga odnosa s javnošću u krizama

dr.sc. Jadran Perinić

Izvori informacija na primjerima nesreća s ljudskim žrtvama

dr.sc. Josip Čerina

Uporaba ljestvice vjerodostojnosti u kriznoj komunikaciji

dr.sc. Ksenija Žlof

Facebook – nova dimenzija kriznog komuniciranja

Senka Zavišić, mag. hist. et phil., mr.sc. Željka Zavišić

Interna komunikacija u kriznim situacijama

mr.sc. Željka Zavišić, mr. sc. Ivana Bilić, Senka Zavišić, mag. hist. et phil.

14.35 – 15.20 TEMA 4. POSLOVANJE, SIGURNOST, KRIZNE SITUACIJE

Modertator: prof. dr. sc. Dragutin Funda

Sustavi ranog upozorenja temeljeni na metodama poslovne inteligencije

prof. dr.sc. Goran Klepac, prof. dr. Robert Kopal, Darija Korkut, mag. angl.

Upravljanje marketingom tvrtke u procesu izlaska iz krize

Boris Jurič, mag. oec., Dijana Vuković, mag. oec.

Kognitivno projektiranje video nadzornog sustava

dr. sc. Sarajko Baksa, Ines Baksa, mag. diz., Aleksandar Hanžić

Međuovisnost kvalitativnih simptoma krize u poduzeću

mr.sc. Danko Sučević

Koncept regulativnog okvira informacijske sigurnosti

mr.sc. Aleksandar Klaić, dr.sc. Anita Perešin

15.20 – 15.40 TEMA 5. ZDRAVSTVO I IZAZOVI UPRAVLJANJA KRIZAMA

Moderator: prof. dr. sc. Renata Peternel

Javnozdravstvene intervencije u menadžmentu katastrofa

doc. dr.sc. Iskra Alexandra Nola, prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

Kemijske katastrofe – prednost pravovremenog javnozdravstvenog djelovanja

prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić, doc. dr.sc. Iskra Alexandra Nola

15.40 – 16.00 TEMA 6. KRITIČNA INFRASTRUKTURA I PROMETNA SIGURNOST

Moderator: prof. dr. sc. Nikola Lebeda

Važnost javnog informiranja u kontekstu velikih kemijskih nesreća

Tom Pine

Sustavno upravljanje kriznim situacijama u željezničkom prometu

doc. dr.sc. Vinko Jenić, Marjana Petrović, dipl.ing., Tomislav Petanović, dipl.ing.

2. dan  26. 05. 2011.

9.00 – 09.50 TEMA 1. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Moderator: mr. sc. Branko Mihaljević

Procjena rizika u vođenju projekata: izbor metode analize rizika

mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Andrea Ruk, prof.

Primjena norme ISO 31000 u upravljanju rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

mr.sc. Darko Palačić

Implementacija koncepta upravljanja rizicima poduzeća

mr. sc. Dubravko Mačečević

Korporativna sigurnost u funkciji upravljanja rizicima

Ante Perčin, dipl.crim

Upravljanje rizicima u projektnom financiranju

Ljiljana Inkret, mag.oec.

09.50 – 11.00 TEMA 2. POSEBNI IZAZOVI I KRIZNE SITUACIJE

Moderator: prof.  dr. sc. Zvonko Orehovec

Osposobljenost odgovornih osoba za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja u lokalnoj zajednici

Damir Pilčik, dipl. pol.

ePoziv iz vozila

mr.sc. Pavao Britvić, Miroslav Pavić, dipl.ing, Nikola Gaće, dipl. iur

Prikupljanje i analiza podataka u kriznoj situaciji korištenjem zrakoplovnih modela

Mladen Vinković, dipl. ing.

Potražni psi u sustavu zaštite i spašavanja

Tomislav Marević

Spašavanje  i evakuacija kućnih ljubimaca u kriznim situacijama

Željko Benković, mr. sig.

Upravljanje krizama: integralni pristup EU

Tamara Kopal, dipl. ing., Arabela Vahtarić, prof.

11. 00 – 11.30. PAUZA ZA KAVU

11.30– 12.10 TEMA 2. POSEBNI IZAZOVI I KRIZNE SITUACIJE

Moderator: prof. dr. sc. Sanja Kalambura

Nepredviđeni događaji u prometnom sustavu kao segmentu kritične infrastrukture

mr.sc. Marko Amidžić, Ivica Oršolić, dipl.ing.

Prijevoz visokorizičnih opasnih tvari

Josip Kunac, unv.spec.transp.

Case study: socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj za vrijeme gospodarske i financijske krize

Ivana Bujan, univ. spec. philol.

Evaluacija vježbi krizne situacije

prof.dr. sc. Nikola Lebeda, Melita Mihalić, struč. spec. ing. admin.chris.

12.10 – 12.30 TEMA 3. SUVREMENI TERORIZAM I KRIZE

Moderator: prof. dr. sc. Nikola Lebeda

Suvremeni terorizam kao izazov europskoj sigurnosti

Dario Kuntić, mag. pol.

Hrvatski doprinos globalnoj borbi protiv terorizma

mr.sc. Božo Vukasović

12.30 završna riječ i zaključci konferencije